Programma

Speerpunt 4: Groen in de centrumstraten

Groene havens creëren langs de gewestwegen (oversteekplaatsen met groen, fietsenstallingen, …) en de natuur visueel binnentrekken in het centrum.

De centrumstraten kunnen groener door het plaatsen van groenhavens (bomen, fietsenstallingen, bankjes,…). Als de gelegenheid zich voordoet moet de gemeente strategische percelen durven kopen die kunnen worden ingericht als publiek domein. Parkeerplaatsen kunnen verdwijnen indien er een lage bezettingsgraad is of worden gecompenseerd in de buurt. Aangenaam ingerichte centrumstraten komen zowel de bestaande en toekomstige handel, als de vele centrumbewoners ten goede. Ook gevelbeplanting moet blijvend worden gestimuleerd.