Programma

Speerpunt 19: Job lokaal!

Duurzame energie verder promoten: verbeteren energiezuinigheid voor de eigen gebouwen, vernieuwen van de openbare verlichting (overschakelen naar dimbare en slimme LED-verlichting), vergroenen van het wagenpark en inzetten op burgerparticipatieprojecten voor hernieuwbare energie.

De gemeente geeft het goede voorbeeld met een degelijk energiebeleid. En dit op alle vlak. Zij stimuleert haar burgers om dezelfde weg op te gaan. Op alle mogelijke manieren (premies, renovatiecoaches, sensibilisering). Zij stimuleert haar burgers ten slotte ook om zelf initiatieven te nemen, bijvoorbeeld om te participeren in zonnepanelen op een van de publieke daken. Dit alles voor een groenere wereld waarin de energiebevoorrading niet in het gedrang komt.