Programma

Speerpunt 16: Bouwstop in het buitengebied

Bouwstop in de open ruimte, geen nieuwe verkavelingen in open gebied en meer ruimte voor natuurbeleving en biodiversiteit.

Ook andere partijen hebben dit in hun verkiezingsprogramma staan. Origineel is het speerpunt dus niet, maar belangrijk is het des te meer! De beperkte open ruimte die er nog is dient ten volle te worden gevrijwaard voor onze en toekomstige generaties. Om aan de bestaande betaalbare woonbehoefte te voldoen zal er gekozen worden voor kwaliteitsvolle inbreidingsprojecten en vooral ook door het stimuleren van renovatie. Dit is nu reeds het geval, maar zal nog intensiever moeten gebeuren. Onze natuur moet optimaal worden beheerd maar is tegelijk toegankelijk voor iedereen : trage wegen moeten zoveel als mogelijk worden opengesteld voor wandelaars. We moeten een inspanning doen om de huidige privé-bossen in Kerkhove en Bossuit open te stellen voor alle Avelgemnaars.