Programma

Mensen verbinden (mobiliteit en ruimte)

Speerpunt 1: Meer beleving en handel in het centrum van Avelgem
Lees meer
Speerpunt 2: Meer en veilige trage mobiliteit
Lees meer
Speerpunt 3: Verder bouwen aan het netwerk van trage wegen, onder andere met een een groen lint langs de Rijtgracht
Lees meer
Speerpunt 4: Groen in de centrumstraten
Lees meer
Speerpunt 5: De kwaliteit van de publieke ruimte versterken
Lees meer

Mensen versterken (zorg en dienstverlening)

Speerpunt 6: Ondersteuning van een ruileconomie
Lees meer
Speerpunt 7: Verdere uitbreiding van het sociaal huis
Lees meer
Speerpunt 8: Extra aandacht voor dierenwelzijn
Lees meer
Speerpunt 9: Naar een nieuw, modern recyclagepark
Lees meer
Speerpunt 10: Avelgem, een plaats voor jong én oud
Lees meer

Mensen verenigen (leefbare buurten)

Speerpunt 11: Buurtbegrotingen in Avelgem
Lees meer
Speerpunt 12: Een hart voor verenigingen en buurtwerking
Lees meer
Speerpunt 13: De deelgemeenten aantrekkelijker maken
Lees meer
Speerpunt 14: Aandacht voor cultuur en kunstonderwijs
Lees meer
Speerpunt 15: Investeren in sport
Lees meer

Mensen vertrouwen geven in de toekomst

Speerpunt 16: Bouwstop in het buitengebied
Lees meer
Speerpunt 17: Landbouw en natuur: geen tegenpolen
Lees meer
Speerpunt 18: De oprichting van een online-gemeentehuis
Lees meer
Speerpunt 19: Job lokaal!
Lees meer
Speerpunt 20: Duurzame energie is de toekomst
Lees meer