Kandidaten

VANDEBURIE Rosa

: 19
: Gepensioneerd landbouwster
: 05/11/1945
: Getrouwd met Gabriël De Praeter

Een groot hart vanuit een kleine gemeente, met een wijze en ervaren insteek.

Rosa is een zeer gewaardeerd OCMW-raadslid met een groot plichtsbesef en engagement voor diegene die het vandaag wat moeilijker hebben. Gezegend met een gezond ‘boerenverstand’ weet zij haar steentje bij te dragen in heel wat thema’s. Rosa zet zich graag in voor landbouw en platteland en voor de vele dossiers binnen het sociaal huis. Met deze kandidatuur wil zij haar ervaring doorgeven aan de jonge generatie kandidaten.