Kandidaten

DELBEKE Michael

: 17
: Arbeider
: 22/11/1994 in Kortrijk
: Samen met vriendin Silke Vandewalle
: Oud-leider Chiro Avelgem, voetballer bij Sparta Bevere, fietsen en lopen

Een Avelgem waar iedereen inclusief is.

Ik ben geboren en getogen in Avelgem, ging er school, werd Chiroleider en speelde er voetbal. Sedert 2008 woon ik vast in Outrijve.

Ik volg al een tijdje de Avelgemse politiek van op de zijlijn aangezien mijn stiefvader Lieven Declercq reeds 10 jaar voorzitter is van de plaatselijke CD&V-afdeling. Hij moet nu noodgedwongen door ziekte, afscheid nemen van de politiek en van de vele verenigingen waar hij jarenlang actief was. Zijn verhalen over het functioneren van een gemeente, de groeiende noden en zorgen bij een deel van de bevolking en vooral ook mijn persoonlijke ervaringen waren elementen die mij motiveerden, om me kandidaat te stellen.

Onze evoluerende maatschappij wordt harder, ruwer en meer polarisatie verdeelt mensen in groepen. Kwetsbare mensen die omwille van hun herkomst, geaardheid, armoede, beperking, psychische aandoening,… door de maatschappij als minderheden worden beschouwd, zijn hiervan meestal de eerste slachtoffers. Hierdoor krijgen ze het gevoel niet altijd mee te tellen in onze maatschappij. Ook ik, als rasechte Belg maar met Zuid-Afrikaanse roots was tot mijn 12 jaar geconfronteerd, met dat pijnlijke gevoel.

Door mijn negatieve ervaringen hoop ik nu te kunnen fungeren als rolmodel en spreekbuis voor minderheden in onze gemeente, maar met een bijzondere aandacht voor jongeren. Ik wil me inzetten voor alle bijkomende initiatieven die mensen beter verbindt en versterkt.